logo
policy image
arrows Atnaujinta 2024 03 07

„TELTONIKA“ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

1.    SUTARTIES ŠALYS IR SUTARTIES SUDARYMAS

1.1. Šiose paslaugų teikimo sąlygose (toliau – paslaugų teikimo sąlygos arba sutartis) pateikiamos teisiškai įpareigojančios paslaugų ir bet kokios paslaugoms teikti reikalingos programinės įrangos naudojimo sąlygos.

1.2. Paslaugų teikimo sąlygas pasirašo pagrindinėje paslaugų teikimo paskyroje nurodytas subjektas (toliau – klientas) ir viena iš bendrovės „Teltonika“ įmonių, teikiančių atitinkamas paslaugas (UAB „TELTONIKA IoT GROUP“, UAB „TELTONIKA TELEMATICS“, UAB „TELTONIKA NETWORKS“, UAB „TELTONIKA TELEMEDIC“, UAB „TELTONIKA EMS“, UAB „TELTONIKA ENERGY“, toliau – „Teltonika“).

1.3. Savo sutikimą laikytis paslaugų teikimo sąlygų išreiškiate užregistruodami savo paskyrą arba pirmą kartą prisijungdami prie paskyros ir pažymėdami laukelį „Sutinku“ (angl. Accept), spustelėdami „Registruotis“ ar „Prisijungti“ (angl. Register, Sign up, Log in) arba bet kurį kitą analogišką mygtuką.

1.4. Jei šią sutartį sudarote savo darbdavio ar kito juridinio asmens vardu, patvirtinate, kad esate teisiškai įgaliotas įpareigoti klientą. Jei klientas toliau naudojasi bendrovės „Teltonika“ teikiamomis paslaugomis ir programine įranga, vadinasi, jis sutinka su šia sutartimi. Jei klientas atsisako besąlygiško sutikimo su visomis šios sutarties sąlygomis, jis privalo nutraukti registracijos ar prisijungimo procesą – jam neleidžiama naudotis paslaugomis ar programine įranga.

1.5. Ši sutartis sudaroma, kad paslaugas naudotumėte tik verslo tikslais. Paslaugos nėra skirtos ir nėra teikiamos vartotojams.


2. PASLAUGOS

3. KAINODARA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

4. PASLAUGŲ LYGIAI IR PAGALBA


5. NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

6. KONFIDENCIALUMAS


7. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

8. DUOMENŲ NAUDOJIMAS

9. LAIKINAS PASLAUGŲ SUSTABDYMAS


10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS


11. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO DĖL GARANTIJOS PAREIŠKIMAS


12. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

13. KITOS NUOSTATOS

Susisiekite