logo
policy image
arrows Atnaujinta 2023 08 23

„TeltoHeart“ PRIVATUMO POLITIKA

Ši „TeltoHeart“ privatumo politika (toliau – TPP) taikoma UAB TELTONIKA TELEMEDIC (toliau – Bendrovė) „TeltoHeart“, kuri apima:

(i) „TeltoHeart“ programėlę mobiliąją programėlę (įskaitant bet kokią jų seriją), teiktiną Bendrovės pagal sąlygas, nurodytas čia: https://teltonika-telemedic.com/about-us/policies-certificates/terms-conditions-telemedic ;

(ii) „TeltoHeart Smart wearable“ išmaniąją apyrankę (įskaitant bet kokią jų seriją), teiktiną Bendrovės pagal sąlygas, nurodytas čia: https://teltonika-telemedic.com/about-us/policies-certificates/terms-conditions-telemedic ; 

(iii) „TeltoCare“ saityno platformą saityno platformą (adresu https://Teltocare.com , įskaitant bet kokią jų seriją), teiktiną Bendrovės pagal sąlygas, nurodytas čia: https://teltonika-telemedic.com/about-us/policies-certificates/terms-conditions-telemedic ;

(su visa nurodytų sistemų programine įranga ir aparatine programine įranga) (toliau – Produktas ir Paslaugos).

„TeltoHeart“ privatumo politikoje pateikiama pagrindinė informacija, pavyzdžiui, kaip Bendrovė tvarko Klientų ir (ar) Dėvėtojų asmens duomenis;

kur „Klientas ar Teikėjas“ reiškia firmą ar įmonę (ir jų teisinius atstovus); o „Dėvėtojas“ reiškia asmenį, naudojantį Produktą ir (ar) Paslaugas;

kaip pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis, kaip susisiekti su Bendrove.

Kai Bendrovė veikia kaip duomenų tvarkytojas ar Paslaugų teikėjas, vietoj šios TPP taikomas Produktu ir Paslaugomis besinaudojančio Bendrovės Kliento privatumo pareiškimas, o Bendrovės atliekamą tokios asmeninės informacijos tvarkymą reglamentuoja Bendrovės sutartys su Klientais. Jei turite abejonių dėl asmeninės informacijos, kurią Dėvėtojo vardu tvarko Bendrovė, ar norite pasinaudoti savo privatumo teisėmis tokios asmeninės informacijos atžvilgiu, prašome susisiekti su Teikėju tiesiogiai.

„TeltoHeart“ privatumo politika turi viršenybę bet kokio prieštaravimo kitoms politikoms ar pareiškimams atveju.

1. Mūsų renkama asmeninė informacija

1.1. Bendrovė tvarko Klientų ir (ar) Dėvėtojų duomenis, kaip plačiau aprašyta žemiau, kiek būtina siekiant laikytis taikytinos teisės ir sudarytų sutarčių (įskaitant Produkto naudojimą ir Paslaugų teikimą) (toliau – „Leidžiami tikslai“).

1.2. Duomenų tvarkymo tikslas: Bendrovė Klientų ir (ar) Dėvėtojų duomenis tvarko tik Leidžiamais tikslais, kurie apima:

1.2.1. tvarkymą, kuris būtinas Produkto ir (ar) Paslaugos funkcionalumui pagerinti, kaip aprašyta šioje TPP;

1.2.2. tvarkymą siekiant diagnozuoti, išspręsti saugumo klausimus, tobulinti sistemą, atlikti atnaujinimus ar laikytis taikytinų įstatymų.

1.3. Jūs galite pateikti mums savo asmeninę informaciją:

1.3.1. Tapatybės nustatymo duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, lytį:

1.3.1.1. Vardas ir pavardė: kai naujas klientas registruojamas sistemoje, privaloma pateikti Bendrovei vardą ir pavardę. Ši informacija reikalinga Kliento ar Dėvėtojo paskyrai sukurti ir patirčiai su mūsų Produktu ir (ar) Paslauga suasmeninti.

1.3.1.2. Gimimo data: ši informacija reikalinga Kliento ar Dėvėtojo registracijos procesui. Ši informacija naudojama amžiui patvirtinti ir siekiant laikytis taikytinų įstatymų ir teisės aktų.

1.3.1.3. Lytis: ši informacija reikalinga Kliento ar Dėvėtojo registracijos procesui. Ši informacija naudojama lyčiai patvirtinti ir padeda atlikti Produkto ir (ar) Paslaugos pagerinimus.

1.3.2. Kontaktinė informacija: kontaktiniai duomenys – el. paštas, telefono numeris, kontaktinis telefono numeris skubiems atvejams:

1.3.2.1. El. paštas: norint užsiregistruoti kaip klientui, Jūsų prašoma pateikti mums galiojantį el. pašto adresą. Šis el. pašto adresas bus naudojamas susižinoti su Jumis apie Jūsų paskyrą, užsakymus ir bet kokią kitą su Produktu susijusią svarbią informaciją. Pradinis prisijungimo slaptažodis taip pat bus siunčiamas nurodytu el. pašto adresu.

1.3.2.2. Telefono numeris (pasirinktinai): jei norite, kad su Jumis tiesiogiai susisiektų Jūsų paslaugų teikėjas arba gydytojas.

1.3.2.3. Kontaktinis numeris skubiems atvejams (pasirinktinai): jei norite informuoti savo šeimą ir (ar) paslaugų teikėją apie nelaimę.

1.3.3. Specialių kategorijų asmens duomenys:

1.3.3.1. Alergijos, ūgis, svoris, susiję su Produktu. Ši informacija naudojama informuoti Jūsų paslaugų teikėją arba gydytoją geresniam gydymui ir Produkto ir (ar) Paslaugos pagerinimams.

1.3.3.2. Naudojantis Produktu, gali būti automatiškai renkama jautri informacija, tokia, kaip širdies ritmas, EKG (elektrokardiograma), PV (prieširdžių virpėjimas), žingsnių skaičius, SpO2. Ši informacija bus prieinama Jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui, kuris įgaliojo Jus naudoti „TeltoHeart“ sistemą. Ši informacija naudojama diagnozei nustatyti ir gydymui pagerinti.

1.4. Įrenginio informacija: IP adresai, naudojimo duomenys, slapukų duomenys, internetinio naršymo duomenys, vietos duomenys, naršyklės duomenys. Ši informacija naudojama mūsų paslaugoms pagerinti, Jūsų patirčiai suasmeninti ir pateikti Jums svarbią informaciją bei atnaujinimus.

1.5. Bendrovė privatumą vertina rimtai ir yra įsipareigojusi saugoti asmeninę informaciją. Bendrovė asmeninę informaciją renka, naudoja ir atskleidžia tik pagal Bendrovės „TeltoHeart“ privatumo politiką ir taikytinus įstatymus bei teisės aktus.

1.6. Informacijai apie Produkto ir Paslaugų naudojimą rinkti Bendrovė taip pat gali naudoti slapukus ir kitas sekimo technologijas.

1.7. Norint daugiau informacijos apie tai, kaip Bendrovė renka, naudoja ir atskleidžia asmeninę informaciją bei kaip galima valdyti parinktis, prašome peržiūrėti Bendrovės „TeltoHeart“ privatumo politiką.

Ši „TeltoHeart“ privatumo politika yra nuolat besikeičiantis dokumentas, taigi Bendrovė gali ją keisti, tobulinti ar atnaujinti, jei būtina.

1.8. Bendrovė Dėvėtojo asmens duomenis tvarkys remdamasi:

1.8.1. Sutarties vykdymu ar siekiant, kad būtų sudaryta sutartis ir imtasi veiksmų pagal Kliento prašymus. Pavyzdžiui, mums reikės tvarkyti Jūsų tinklo srauto duomenis, siekiant padaryti Jūsų įrenginį „prijungtą“, ir mums reikės tvarkyti mokėjimo duomenis Jūsų atsiskaitymui;

1.8.2. Bendrovės teisėtais verslo interesais, pavyzdžiui, sukčiavimo prevencija, Bendrovės tinklo ir paslaugų saugumo palaikymu, Produkto ir (ar) Paslaugų gerinimu;

1.8.3. Privalomos teisinės prievolės vykdymu, įskaitant, pavyzdžiui, buhalterinės apskaitos ir mokesčių reikalavimus, kuriems taikomos griežtos vidinės politikos (tokios, kaip saugojimo terminai), procedūros ir Jūsų teisė apriboti Jūsų duomenų naudojimą, kas kontroliuoja teiktinos teisinės pagalbos apimtį; arba

1.8.4. Jūsų duotu sutikimu, kai Bendrovė nesiremia kitu teisiniu pagrindu. Sutikimas Jums visuomet pateikiamas atskirai ir Dėvėtojas sutikimą gali bet kuriuo metu atšaukti.

1.9. Produktai ir paslaugos, kuriuos tiekia Jūsų Teikėjas – pranešimas išmaniosios apyrankės Dėvėtojams

1.9.1. Jei Bendrovės Produktu naudojatės su Teikėjo suteikta paskyra, tokia, kaip Jūsų darbo ar asmeninė paskyra, ta organizacija gali:

1.9.1.1. kontroliuoti ir administruoti Produktą bei Produkto paskyrą, įskaitant su privatumu susijusių Produkto ar Produkto paskyros nustatymų kontroliavimą;

1.9.1.2. gali prieiti prie ir tvarkyti Jūsų (Dėvėtojo) duomenis, susijusius su Jūsų (Dėvėtojo) Bendrovės Produktu ir Produkto paskyromis.

1.9.2. Jei prarasite prieigą prie savo (Dėvėtojo) darbo ar asmeninės paskyros, Jūs (Dėvėtojas) galite prarasti prieigą prie Produktų ir surinktų duomenų.

1.9.3. Jeigu Jūsų Teikėjas suteikia Jums prieigą prie Bendrovės Produktų, Jūsų naudojimuisi Bendrovės Produktais taikomos Jūsų Teikėjo politikos, jei tokių būtų. Savo (Dėvėtojo) paklausimus apie privatumą, įskaitant bet kokius prašymus pasinaudoti savo (Dėvėtojo) duomenų apsaugos teisėmis, turėtumėte teikti savo (Dėvėtojo) Teikėjo administratoriui. Bendrovė nėra atsakinga už klientų privatumo ar saugumo praktikas, kurios gali skirtis nuo tų, kurios išdėstytos šioje TPP.

1.9.4. Kai Jūs (Dėvėtojas) naudojatės Bendrovės Produktu, suteikiamu Jūsų Teikėjo, Bendrovės atliekamas su tuo Produktu susijęs Jūsų (Dėvėtojo) asmens duomenų tvarkymas yra reglamentuojamas sutartimi tarp Bendrovės ir Teikėjo (Kliento). Bendrovė Jūsų (Dėvėtojo) asmens duomenis tvarko, kad pateiktų Produktą Jūsų Teikėjui ir Jums (Dėvėtojui), o kai kuriais atvejais – Bendrovės veiklos operacijoms, susijusioms su Produkto teikimu, kaip aprašyta šioje TPP.

1.9.5. Kaip nurodyta pirmiau, jeigu Jūs (Dėvėtojas) turite klausimų apie Bendrovės atliekamą Jūsų (Dėvėtojo) asmens duomenų tvarkymą, susijusį su Produkto ir Paslaugų teikimu Jums, prašome susisiekti su savo Teikėju. Jei turite klausimų apie Bendrovės veiklos operacijas, susijusias su Produkto ir Paslaugų teikimu Jūsų Teikėjui, prašome susisiekti su Bendrove, kaip aprašyta skyriuje „Kaip susisiekti su Bendrove“.

Prašome atkreipti dėmesį, kad asmeninė informacija (įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis) gali būti naudojama tik šios TPP apimties ribose šioje TPP apibrėžtų Produkto ir (ar) Paslaugų atžvilgiu.

2. Kaip mes naudojame asmeninę informaciją

Bendrovė asmeninę informaciją gali naudoti tik Leidžiamiems tikslams, nurodytiems šioje TPP:

2.1. paskyros sukūrimui;

2.2. Paslaugų teikimui ir veikimui;

2.3. Produkto ir Paslaugų vystymui;

2.4. rinkodarai ir reklamai;

2.5. tyrimams;

2.6. teisinių ir reguliavimo klausimų laikymuisi;

2.7. automatizuotam duomenų tvarkymui;

2.8. sistemai tobulinti.

3. Kaip Bendrovė dalijasi asmenine informacija

3.1. Dėvėtojų, Teikėjų (Klientų) asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi siekiant sudaryti ar įvykdyti prievoles dėl Produkto naudojimo ir (ar) Paslaugų teikimo, su tomis sąlygomis, su kuriomis Teikėjai ir (ar) Dėvėtojai sutiko.

3.2. Bendrovė gali atskleisti visus ar dalį Dėvėtojų ir (ar) Teikėjų asmens duomenų šiems duomenų gavėjams: įvairiems paslaugų teikėjams, įmonėms, priklausančioms tai pačiai grupei, kaip Bendrovė, kompetentingoms institucijoms ir kitiems duomenų valdytojams, kurie turi teisę į informaciją pagal taikytinus įstatymus ir (ar) Bendrovės teisėtus interesus.

3.3. Bendrovė pasitelkia įvairius paslaugų teikėjus (pvz., paslaugų ir debesijos nuoma, IT paslaugos, tapatybės patvirtinimas, auditas, buhalterinė apskaita, teisinės, mokesčių konsultavimo paslaugos, reikalavimų administravimas, skolų išieškojimas, analitika, tiesioginė rinkodara, klientų aptarnavimas ir kiti paslaugų teikėjai).

3.4. Jei būtina ir teisiškai pagrįstais pagrindais, Bendrovė taip pat gali teikti Jūsų asmens duomenis paslaugų teikėjams, taip pat įvairioms institucijoms, organizacijoms ir kitiems duomenų valdytojams, kurie turi teisę gauti informaciją pagal taikytinus teisės aktus ir (ar) Bendrovės teisėtus interesus.

4. Bendrovė Jūsų (Dėvėtojų, Teikėjų (Klientų)) asmens duomenimis gali dalintis:

4.1. Tyrimų tikslais. Tyrimų tikslais Bendrovė gali dalintis informacija su trečiosiomis šalimis, tokiomis, kaip akademinės institucijos, vyriausybė ir ne pelno organizacijos, tyrimų tikslais arba skelbti akademinę ar su politika susijusią medžiagą. Bendrovė informacija gali dalintis tik taip, kad nebūtų nustatoma jokio asmens tapatybė;

4.2. Su paslaugų teikėjais („Amazon“ žiniatinklio paslauga, „Microsoft“ ir jų produktais ar kitais). Bendrovė gali pasitelkti įmones ir asmenis – trečiąsias šalis, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos Paslaugai, teikti Paslaugai Bendrovės vardu, teikti su Paslauga susijusias paslaugas ir (ar) padėti mums analizuojant, kaip Bendrovės Paslauga yra naudojama. Šios trečiosios šalys turi prieigą prie Jūsų (Dėvėtojų, Teikėjų) asmeninės informacijos tik konkrečioms užduotims Bendrovės vardu atlikti ir yra įpareigotos Jūsų (Dėvėtojų) informacijos neatskleisti ar nenaudoti jokiu kitu tikslu;

4.3. Susijungimams ir įsigijimams. Jei Bendrovė dalyvauja susijungime, turto pardavime, finansavime, likvidavime, bankrote arba viso ar dalies mūsų verslo kitai įmonei įsigijime, Bendrovė gali dalintis Jūsų (Dėvėtojų) asmenine informacija su ta įmone ir jos konsultantais iki ir po sandorio datos;

4.4. Įmonių grupės viduje. Bendrovė gali dalintis Jūsų (Dėvėtojų) asmenine informacija su Bendrovės įmonių grupe kasdieniams verslo tikslams, įskaitant rinkodaros tikslams, mūsų pasiūlymų gerinimui ir vystymui bei Jūsų patirties suasmeninimui;

4.5. Dėl teisinių priežasčių. Bendrovė gali dalintis Jūsų (Dėvėtojų) asmenine informacija su trečiosiomis šalimis dėl teisinių priežasčių be Jūsų (Dėvėtojų) sutikimo ir kaip leidžia įstatymas, įskaitant: (i) kai Bendrovė pagrįstai mano, kad atskleidimas reikalingas tam, kad būtų vykdomas teismo šaukimas, teismo nurodymas ar kitas taikytinas įstatymas, teisės aktas ar teisinis procesas; (ii) siekiant apsaugoti Bendrovės ar įmonių grupės, mūsų klientų ar kitų teises, turtą ar saugumą; (iii) siekiant apsisaugoti ar gintis nuo atakų; (iv) siekiant išreikalauti Bendrovės Sąlygų ar kitų sutarčių vykdymą, jas ištaisyti ar taikyti; (v) siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, kibernetinio saugumo atakoms ar neteisėtai veiklai; (vi) skolų išieškojimui;

4.6. Išoriniai auditoriai. Bendrovė turi prievolę atlikti vidinius ir (ar) išorinius Produkto, Paslaugų auditus, kaip reikalauja taikytini teisės aktai ar vidinės procedūros;

4.7. Reklama ir analitika. Bendrovė gali naudoti reklamos tinklus ir kitus teikėjus reklamai rodyti ar reklamai valdyti. Bendrovės reklamos partneriai nesusijusiose interneto svetainėse gali naudoti slapukus, kad būtų pateiktos reklamos, kurios gali būti aktualios Jums, remiantis Jūsų naršymo veikla bei interesais, ir tokių reklamų efektyvumui nustatyti.

5. Tarptautinis duomenų perdavimas

5.1. Bendrovė ir Teikėjas bei nepriklausomi duomenų valdytojai, su kuriais Jūs dalijatės asmens duomenimis, paprastai yra Europos Sąjungos valstybėse narėse arba saugo mums patikėtus duomenis Europos Sąjungos valstybėse.

5.2. Tačiau Bendrovės praktikoje yra atvejų, kai atidžiai atrinkti paslaugų teikėjai (pvz., „Google“ ir kt.) bei duomenų valdytojai (pvz., socialinių tinklų platformų operatoriai ir kt.) asmens duomenis tvarko už EEE ribų.

5.3. Bendrovės praktikoje yra atvejų, kai atidžiai atrinkti paslaugų teikėjai (pvz., „Google“, „Microsoft“ ir kt.) bei duomenų valdytojai (pvz., socialinių tinklų platformų „LinkedIn“, „Facebook“ operatoriai ir kt.) asmens duomenis tvarko už EEE ribų. Tokiais atvejais Bendrovė atidžiai laikosi priežiūros institucijų praktikų ir gairių dėl asmens duomenų perdavimo už EEE ribų bei atidžiai vertina sąlygas, pagal kurias duomenys yra perduodami ir gali būti toliau tvarkomi bei saugomi po perdavimo už EEE ribų. Taip pat, siekiant užtikrinti tinkamą duomenų saugumo lygį ir garantuoti teisėtą duomenų perdavimą, kai įmanoma, Bendrovė pasirašo standartines sutartines sąlygas, patvirtintas Europos Komisijos (BDAR 46 straipsnio 2 d. c) p.) duomenų perdavimams už EEE ribų, arba užtikrina, kai tai bus atlikta kitaip, kaip tai numato BDAR normos.

5.4. Jei norėtumėte gauti daugiau informacijos apie tai, kaip mes užtikriname Jūsų asmens duomenų saugumą juos perduodant už EEE ribų, nedvejodami susisiekite su Bendrove naudodamiesi kontaktiniais duomenimis, pateiktais šios TPP 9 skyriuje – „Kaip susisiekti su Bendrove“.

6. Su Jūsų asmenine informacija susijusios teisės ir pasirinkimai

6.1. Jūs turite tam tikras teises, Jums suteiktas į savo asmens duomenis pagal duomenų apsaugos įstatymus. Bendrovė vykdys Jūsų pateiktus prašymus, susijusius su Jūsų (Dėvėtojų) teisėmis, kaip reikalauja įstatymas – tai reiškia, kad kai kuriais atvejais gali būti teisinių ar kitų oficialių priežasčių, dėl kurių galime negalėti įvykdyti konkretaus Jūsų pateikto su Jūsų teisėmis susijusio prašymo.

6.2. Kokios teisės gali būti Jums prieinamos?

6.2.1. Informacija ir susipažinimas. Jūs galite turėti teisę žinoti, kokius asmens duomenis Bendrovė turi apie Jus, ir gauti informaciją apie tai, kaip Bendrovė juos tvarko ar tvarkė. Jūs taip pat galite turėti teisę gauti iš Bendrovės patvirtinimą, kad Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, ir, jei taip, prašyti susipažinti su tokiais asmens duomenimis ar jų kopijomis. Įstatymo leidžiama apimtimi, Bendrovė už Jūsų prašomas Jūsų asmens duomenų kopijas gali imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines išlaidas.

6.2.2. Ištaisymas. Jūs galite turėti teisę prašyti Bendrovės ištaisyti netikslius Bendrovės apie Jus turimus asmens duomenis. Jūs taip pat galite turėti teisę reikalauti, kad neišsamūs asmens duomenys būtų papildyti.

6.2.3. Ištrynimas. Jūs galite turėti teisę prašyti bendrovės ištrinti kai kuriuos ar visus Jūsų asmens duomenis.

6.2.4. Apribojimas. Jūs galite turėti teisę prašyti mūsų apriboti tolesnį Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

6.2.5. Prieštaravimas. Jūs galite turėti teisę nesutikti, kad mes tvarkytume kai kuriuos ar visus mūsų apie Jus turimus asmens duomenis.

6.2.6. Duomenų perkeliamumas. Jūs galite turėti teisę prašyti gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ar, kai įmanoma, kad mes perduotume Jūsų asmens duomenis tiesiogiai kitai organizacijai.

6.2.7. Teisė atšaukti sutikimą. Jūs galite turėti teisę atšaukti savo sutikimą su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kai tokių duomenų tvarkymui mes remiamės tik Jūsų sutikimu. Jūsų atšaukimas nedarys poveikio Jūsų sutikimu grįsto Bendrovės iki Jūsų atšaukimo atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui ir Jūs visuomet galite vėl duoti mums savo sutikimą ateityje.

6.2.8. Teisė skųstis. Jei manote, kad Bendrovė pažeidė Jūsų teises, turite teisę pateikti skundą priežiūros organui. Jei Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra ES ir manote, kad Jūsų privatumo teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą savo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės duomenų apsaugos institucijai. ES duomenų apsaugos institucijų sąrašą ir kontaktinius duomenis galite rasti čia:(https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm) arba susisiekite su Bendrove adresu [email protected], kad Bendrovė galėtų pabandyti problemą išspręsti.

6.3. Bendrovė į Jūsų prašymą stengsis atsakyti per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį arba konkretų terminą, kurio reikalauja asmens duomenims apie Jus taikytini įstatymai. Jei reikės, mes paprašysime Jūsų patvirtinti savo tapatybę ir pateikti informaciją, kuri padeda Bendrovei geriau suprasti Jūsų prašymą. Jei Bendrovė visiškai ar iš dalies negalės įvykdyti Jūsų prašymo, Bendrovė paaiškins to priežastį.

6.4. Prisiminkite, kad Jūsų teisės nėra absoliučios ir Bendrovė turi teisę atsisakyti įvykdyti Jūsų prašymą, pateikdama pagrįstą rašytinį atsakymą pagal teisės aktų numatytas sąlygas ir pagrindus. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Bendrovė turi teisę pratęsti 1 (vieno) kalendorinio mėnesio terminą dar 2 (dviem) mėnesiais, apie tai Jus informuodama iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis.

6.5. Bendrovė pateiks Jums informaciją nemokamai, bet jeigu prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl pasikartojančio turinio, Bendrovė gali imti pagrįstą mokestį administracinėms išlaidoms padengti arba atsisakyti imtis veiksmų pagal Jūsų prašymą.

7. Duomenų saugojimas

7.1. Jūsų duomenų tvarkymui ir saugojimui nustatyto termino pabaigoje Bendrovė ištrina Jūsų duomenis arba patikimai ir negrįžtamai juos nuasmenina kaip galima greičiau, per pagrįstą laikotarpį, būtiną tokiam veiksmui atlikti. Ilgiau, nei nurodyta šioje TPP, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi tik tuomet, kai:

7.1.1. Jūsų duomenys yra būtini tinkamam skolos, žalos administravimui (pvz., Jūs neįvykdėte savo finansinių ir (ar) turtinių prievolių arba Bendrovei ar kitiems asmenims sukėlėte žalos);

7.1.2. ginčo, skundo tyrimui, siekiant užtikrinti mūsų ar trečiųjų šalių teisėtus interesus; – Bendrovei būtina turėti galimybę apsiginti nuo esamų ar gresiančių reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių, kad būtų galima pasinaudoti savo teisėmis;

7.1.3. yra pagrįstų įtarimų apie pažeidimus, neteisėtas veikas, dėl kurių yra atliekamas ar gali būti atliekamas tyrimas; – duomenys yra būtini siekiant užtikrinti informacinių sistemų saugumą, vientisumą ir atsparumą (pvz., pastebėjus įtartinus veiksmus Paskyroje, Mobiliojoje programėlėje, Interneto svetainėje ir kt.);

7.1.4. yra kitų teisės aktuose numatytų pagrindų.

7.2. Visą Programėlės atliekamą asmeninės informacijos rinkimą galite lengvai sustabdyti išdiegdami Programėlę. Galite naudoti standartinius išdiegimo procesus, kokie gali būti prieinami kaip Jūsų (Dėvėtojo) įrenginio dalis arba per mobiliosios programėlės prekyvietę ar tinklą. Atkreipkite dėmesį, kad net jei ištrinsite Programėlę, duomenys vis tiek liks mūsų saugiame serveryje/duomenų bazėje. Bendrovė automatiškai neištrina duomenų, kai Jūs ištrinate Programėlę, kadangi „Apple“ ar „Google“ mums nepraneša, kai naudotojas ištrina Programėlę. Jei norėtumėte, kad tie duomenys būtų ištrinti, prašome įsitikinti, kad tuos duomenis ištrynėte iš savo įrenginio prieš ištrindamas Programėlę.

7.3. Bendrovė pateiktus duomenis saugos tol, kol naudositės Programėle, ir pagrįstą laiką po to. Bendrovė saugos automatiškai surinktą informaciją ir po to gali ją saugoti agreguotai. Bendrovė šiuos agreguotuosius duomenis gali naudoti medicininių ligų moksliniuose tyrimuose. Bendrovė naudos tik automatiškai agreguotuosius duomenis, o ne kokią nors asmenį identifikuojančią informaciją. Jei norėtumėte, kad Bendrovė naudotojo pateiktus duomenis, kuriuos Jūs pateikėte per Programėlę, ištrintų, prašome Dėvėtojui – susisiekti su Teikėju, o Teikėjui – susisiekti su Bendrove kontaktais, nurodytais 9 skyriuje „Kaip susisiekti su Bendrove“, ir mes atsakysime per 1 (vieną) mėnesį. Prašome atkreipti dėmesį, kad kai kurie ar visi naudojo pateikti duomenys gali būti reikalingi tinkamam Programėlės funkcionavimui. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Bendrovė turi teisę pratęsti 1 (vieno) mėnesio terminą dar 2 (dviem) mėnesiais, apie tai Jus informuodama iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis.

8. TPP pakeitimai

8.1. Laikas nuo laiko Bendrovė gali keisti ar atnaujinti mūsų „TeltoHeart“ privatumo politiką (TPP). Bendrovė pasilieka teisę daryti pakeitimus ar atnaujinimus bet kuriuo metu. Jei Bendrovė padarys esminių pakeitimų dėl to, kaip Bendrovė tvarko Jūsų asmeninę informaciją, Bendrovė Jums praneš paskelbdama pranešimą Jūsų „TeltoCare“ paskyroje adresu http://www.Teltocare.com arba „TeltoHeart“ mobiliojoje programėlėje išsiųsdama Jums pranešimą; arba kitomis priemonėmis, atitinkančiomis taikytiną teisę.

8.2. Kada ši „TeltoHeart“ privatumo politika (TPP) buvo paskutinį kartą atnaujinta, galite pamatyti patikrindami „Paskutinį kartą atnaujinta“ datą šios „TeltoHeart“ privatumo politikos viršuje. Prašome periodiškai peržiūrėti šią „TeltoHeart“ privatumo politiką, kad nuolat būtumėte informuotas apie tai, kaip Bendrovė saugo Jūsų (Dėvėtojo) privatumą.

9. Kaip susisiekti su Bendrove

9.1. Jei turite kokių nors su privatumu susijusių klausimų, skundų ar problemų ir norite susisiekti su Bendrovės Duomenų apsaugos pareigūnu (DAP), prašome siųsti el. laišką adresu [email protected]. Teikiant prašymą, prašome nurodyti savo tapatybę ir tiksliai apibrėžti savo prašymą.

9.2. Su mumis taip pat galite susisiekti rašydami šiuo adresu:

UAB TELTONIKA TELEMEDIC

Ukmergės g. 120-1, LT-08126 Vilnius, Lietuva

Susisiekite